شرکت مجتمع کشاورزی ابراهیم آباد واقع در بخش وکیل آباد شهرستان ارزوئیه استان کرمان با وسعت اراضی 1754 هکتار در حال فعالیت می باشد. این شرکت دارای گلخانه مدرن هیدروپونیک سبزی و صیفی با مساحت 20 هکتار و ظرفیت تولید 8000 تن از انواع محصولات سبزی و صیفی گلخانه ای را دارد. تولیدات باغی در این شرکت در سطح 360 هکتار و  با ظرفیت تولید 4000 تن انواع مرکبات می باشد. تولیدات زراعی در این شرکت با سطح 400 هکتار و با ظرفیت تولید5000 تن شامل گندم، ذرت، کلزا، یونجه و هندوانه می باشد.